Crèdits

Nou nom, nova imatge

Aquest lloc web s'ha de considerar com la versió 2.0 del que havia començat com a AprendreAdobe.cat, que va estar viu més o menys des del gener del 2009 fins l'abril del 2010.

El maig del 2010 veu la llum :FAQ.
Els mateixos continguts, el mateix objectiu, però una cara nova.
:FAQ "és un nom que té caràcter de resposta i, per tant, de servei".
Una descripció exacta del que sempre havia volgut que fos aquesta iniciativa.

Les faqs (Frequently Asked Questions) són un repositori ràpid de solucions a problemes, i justament això és el que estem construint entre tots: una gran base de dades on-line carregada de solucions a preguntes que sorgeixen a diari entorn al disseny gràfic.

Estudi +3

En aquesta transició hi ha jugat un paper fonamental la gent de l'Estudi +3, amb en Jordi Mestres al capdavant.
Podria dir que ells són els responsables de l'aspecte visual del web tal com el veieu, però no seria del tot exacte.
Primer, perquè la seva valuosa feina no es limita només a treballar la part gràfica, sinó que va més enllà, ajudant a definir alguns conceptes que no estaven clars, proposant el canvi de nom i trobant el nou, i donant un suport que mai agrairé prou.
Segon, perquè si bé l'Estudi +3 ha treballat realment la proposta gràfica del web, el resultat final és fruit també de les destrosses que hi fem després primer els programadors, i després un servidor que és qui finalment en fa el manteniment.

El Nucli

Podríem dir d'ells que són els programadors, però també en aquest cas no seria del tot correcte, perquè també la seva aportació va més enllà de ser només els programadors del web. A part dels cafès a què m'han convidat, els he d'agrair també els seus comentaris i suggeriments a l'hora de prendre les decisions en aquest món digital i en xarxa.

La xarxa

Ja que parlem de la xarxa.
A l'hora de triar els temes que comentem, em serveix de font d'inspiració les preguntes que em fan els clients amb què treballo.
Altres vegades, molt sovint, aquesta inspiració em vé també d'altres llocs web, d'entre els que cal destacar:
— Macuarium, amb el seu fòrum dedicat a les arts gràfiques
— InDesign Secrets, el lloc més complet dedicat a aquest programa.

Qualsevol suggeriment que ens puguis fer arribar serà molt benvingut.