Marques de tall amb Illustrator

marca de recorte

Normalment, faig una marca de tall per document. Però… ¿es poden fer vàries marques de tall en un mateix document?

Fins a la versió anterior (la CS3) hi havia un Filtre que et permetia crear marques de tall allà on vulguessis. Amb la CS4, tot el menú Filtres ha desaparegut, però justament aquest, el de "Crear Marcas de recorte" ha estat salvat i ha trobat el seu lloc ara al menú "Efectos".

Abans que res, recordem un comentari recent en què expliquem que Illustrator CS4 ja és multipàgina. Això està molt bé, però a vegades no n'hi ha prou. Suposem, per exemple, que volem preparar un muntatge per imprimir unes 8 targetes en una pàgina A4, i volem que a l'hora d'imprimir cada targeta tingui les seves pròpies marques de tall.

D'acord: per a això teníem, amb la versió CS3 de l'Illustrator, una eina preciosa de la qual n'havíem parlat ja, en un comentari anterior. Dèiem que la manera de funcionar és la següent: dibuixes un rectangle que es correspongui amb l'àrea que s'ha de tallar. Amb aquest rectangle seleccionat, te'n vas al menú:

Filtro > Crear > Marcas de recorte

Illustrator dibuixa per tu un parell de marques a cada cantonada, unes línies ben fines (0,3 pt) amb el color de registre. Aquestes línies les podràs seleccionar i modificar, com un objecte més del document Illustrator.

Canvis a la versió CS4

Com dèiem abans, a la versió CS4 el menú Filtres ha desaparegut del tot. Ben fet: només feia que crear confusió: perquè, se'ns preguntava sovint, per crear una ombra tenim la mateixa opció a Filtres i a Efectes?

Filtres fora, molt bé. Però calia salvar aquest de les marques de tall, que ara trobem a:

Efectos > Marcas de recorte

El funcionament és idèntic que abans. La diferència és que ara és un "efecte" i abans era una "filtre". Això vol dir un parell de coses:

  • si modifiquem la mida de l'objecte a retallar, les marques s'adaptan a les noves mides (abans no, quedaven com s'havien creat)
  • ara, si volem modificar l'aspecte d'aquestes marques que se'ns dibuixa, hem de fer un
    • Objeto > Expandir apariencia
    • Fet això, les marques queden editables, i això ens permet, per exemple, canviar-ne el gruix.

expandir

 

Comentaris

Comentaris

: També et pot interessar...
: Cursos relacionats...