:FAQ

:FAQ és una marca comercial, que empara les activitats de consultoria i formació que desenvolupa Xavier Olivé Ramon.

NIF: 39331621 B Domicili: Ramon Iglesias 24 B. 08242 Manresa

AVÍS GENERAL WEB

Aquest avís té com a objecte establir les Condicions que regulen l’accés i l’ús del lloc web de :FAQ.

L’accés i ús del mateix impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.

El contingut d’aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part del seu titular, sense necessitat de cap comunicació prèvia.

:FAQ no es fa responsable dels continguts als que apuntin els links que es puguin oferir des d’aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis propis.

Els anunciants i patrocinadors amb els que :FAQ pugui establir relacions comercials són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonguin i publiquin mitjançant aquest lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial Els textos compresos dintre d’aquest lloc web es presenten amb la llicència de creative commons Reconeixement-No comercial. Aixo permet la generació d’obres derivades sempre que no se’n faci un ús comercial.

No es pot utilitzar l’obra original amb finalitats comercials. La resta de continguts, incloent-hi imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat de :FAQ, si no s’especifica el contrari.

D’entre els que pertanyin a FAQ, alguns poden ser oferts sota una llicència Creative Commons. Les condicions de l’esmentada llicència poden variar d’uns materials a uns altres, i les condicions en les que es puguin fer servir per part dels interessats es detallen en cada cas concret.

Tots aquells altres continguts dels quals :FAQ no en sigui la titular seran inclosos al lloc web únicament després d’haver obtingut el dret de fer-los servir.

Responsabilitat sobre contingut i ús

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis del lloc web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents del lloc, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.

:FAQ no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic.

:FAQ es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que :FAQ ofereixi en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal. Entre d’altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l’honor.

:FAQ eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l’esmentat en el paràgraf anterior.

Protecció de dades

:FAQ compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Sempre que es recullin dades de persones físiques a efectes de ser incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, degudament declarat davant l’Agència, s’informarà adequadament al titular de dites dades En qualsevol moment podran exercir-se per part dels particulars que hagin proporcionat les seves dades a :FAQ els drets reconeguts al títol III de la LOPD.

Limitació de la responsabilitat

:FAQ no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.