Si el curs o taller es cancel·la per part de l’organització, es retornarà l’import íntegre pagat pel participant.

Es tornarà el 100&¡% de l’import pagat si l’alumne comunica la seva baixa abans dels 10 dies naturals previs a l’inici del curs.

Es tornarà el 50% de l’import pagat si l’alumne comunica la seva baixa entre 9 i 6 dies naturals previs a l’inici del curs.

Després d’aquesta data, a partir del 5è dia natural previ a l’inici del curs o taller, l’alumne no tindrà cap dret a devolució.

— Els cursos es faran sempre i quan s’assoleixi el nombre mínim d’inscrits exigits pel desenvolupament dels mateixos.

En cas de cancel·lació, s’avisarà amb suficient antelació als inscrits.